میدونی وحشتناک ترین چیز توی دنیا چیه؟ این که از یک کابوس وحشتناک از جا بپری و ببینی زندگیت از اون کابوس وحشتناک تره !


امروز هیچ تفاوتی با روزهای دیگرم ندارد، دلم پر می کشد برای کمی تحول برای کمی تغییر برای کمی تو
بله درست فهمیدی تمام اینها را گفتم اما حقیقت چیز دیگریست این روزها تمام حقیقت زندگیم تو شده ای. دلم کمی تو می خواهد
باور کن فقط کمی
می ترسم؛ می ترسم سال ها بعد وقتی ببینمت دیگر مرا نشناسی می ترسم برایت غریبه شده باشم
من از شناخته نشدن من از غریب ماندن می ترسم
... من از عذاب وجدانی که این روزها میهمان دلم شده هم می ترسم
از عشقم به تو و از کاری که با تو کردم هم می ترسم، واقعا من باعث تمام این اتفاقات هستم
این روزها دلم هیچ چیز نمی خواهد، نه آرامش نه شادی فقط تو را می خواهم
که بیایی و خط بطلانی بر تمام فکرهایم بکشی
مرا از این ترس لعنتی آزاد کنی
این روزها عجیب دلم کمی تو می خواهد
 


من در جستجویت به ناکجا رسیده ام؛ به حریم امن رویا رسیده ام
من در جستجویت به هرسو دویده ام؛ از صدایت به عرش رسیده ام
من در جستجویت هزار بار شکسته ام؛‌ زخود، زدنیا گسسته ام
من در جستجویت سوخته ام؛‌ جز ترا دیدن میل به هر چه بود بسته ام
من در جستجویت چه رنجها کشیده ام؛‌ چه شبها که بر خود لرزیده ام
من در جستجویت به خود رسیده ام؛‌ از شبهای تاریک بازهم گذشته ام
من در جستجویت باز به تو رسیده ام؛ با نگاهت نفس کشیده ام

 

+ تاريخ ۱۳٩٠/۱٠/٢ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ نويسنده ΛlI نظرات ()