خط خطی های یه پسر تنها

میدونی وحشتناک ترین چیز توی دنیا چیه؟ این که از یک کابوس وحشتناک از جا بپری و ببینی زندگیت از اون کابوس وحشتناک تره !

اسفند 90
9 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
14 پست
دل_نوشته
26 پست
عاشقانه
12 پست
غمگین
15 پست