.....


باشد ، پسر ها هوس باز ،دنبال گودی کمر و سایز سینه.....!!!! اما شما دنبال دل و احساس ابدی ، نه ماشین و پول و چهره !!!!! ما دنبال یک شب بیداری تا صبح روی تخت دو نفره ...!!!!! شما سرشار از احساس ، بی یاد آن غریبه در شب های گذشته !!!! ... با ما راه می رفتند و تمام حواسشان به BMW دوستمان بود !!!!! با ما می رقصیدند و فکرشان پیش رقص حرفه ای آن دیگری !!!! آخر داستان هم ، دل نوشته های احساسی برای آنها ، آدم های بد قصه همیشه و همیشه ، پسر ها ... ..........!!!! ما همه خوب نیستیم ، قبول !!!! اما شما هم "همه" خوب نیستید !!! شما فرشتگان بدون بال ، نماینده های روی زمین از بهشت نیستید !!!! تعداد خوب هایتان ، به اندازه ی خوب های جنس مخالف، کم است ! ..........من اگر قوس کمر خواستم ، تو ازم ارث پدر خواستی.......... ---------------- با احترام به تمام فرشته های واقعی روی زمین که کمیابند اما نایاب نیستند

 

میگن سه موقع دعا برآورده میشه:
یکی وقت غروب
یکی زیر بارون
یکیم وقتی دلی میشکنه
من وقت غروب زیر بارون با دلی شکسته دعا کردم خدایا هیچ دلی نشکنه....
..................

/ 0 نظر / 101 بازدید