فقط تورا می خواهم...


امروز هیچ تفاوتی با روزهای دیگرم ندارد، دلم پر می کشد برای کمی تحول برای کمی تغییر برای کمی تو
بله درست فهمیدی تمام اینها را گفتم اما حقیقت چیز دیگریست این روزها تمام حقیقت زندگیم تو شده ای. دلم کمی تو می خواهد
باور کن فقط کمی
می ترسم؛ می ترسم سال ها بعد وقتی ببینمت دیگر مرا نشناسی می ترسم برایت غریبه شده باشم
من از شناخته نشدن من از غریب ماندن می ترسم
... من از عذاب وجدانی که این روزها میهمان دلم شده هم می ترسم
از عشقم به تو و از کاری که با تو کردم هم می ترسم، واقعا من باعث تمام این اتفاقات هستم
این روزها دلم هیچ چیز نمی خواهد، نه آرامش نه شادی فقط تو را می خواهم
که بیایی و خط بطلانی بر تمام فکرهایم بکشی
مرا از این ترس لعنتی آزاد کنی
این روزها عجیب دلم کمی تو می خواهد
 


من در جستجویت به ناکجا رسیده ام؛ به حریم امن رویا رسیده ام
من در جستجویت به هرسو دویده ام؛ از صدایت به عرش رسیده ام
من در جستجویت هزار بار شکسته ام؛‌ زخود، زدنیا گسسته ام
من در جستجویت سوخته ام؛‌ جز ترا دیدن میل به هر چه بود بسته ام
من در جستجویت چه رنجها کشیده ام؛‌ چه شبها که بر خود لرزیده ام
من در جستجویت به خود رسیده ام؛‌ از شبهای تاریک بازهم گذشته ام
من در جستجویت باز به تو رسیده ام؛ با نگاهت نفس کشیده ام

 

/ 7 نظر / 31 بازدید
سمیرا

اخبارودیدی؟ ‏. ‏. ‏. هوای همه جا رو اعلام کرد جز دل من که بدجور هواتو کرده!

مرضیه

خدای من ما کاشفان کوچه های بن بستیم حرف های خسته ای داریم این بار پیامبری بفرست که تنها گوش کند

...

خبر به دورترین نقطه جهان برسد نخواست او به من خسته بی گمان برسد شکنجه سخت تر از این که پیش چشم خودت کسی که سهم تو باشد به دیگران برسد.

شقایق

من عاشق وبلاگتون شدم واقعا حرف دل هر عاشق زدین[دلشکسته]

عاطفه

گویند که تو را رها کنم که دیگری تو را می طلبد کدام دیگری تو را به بهانه من رها خواهد کرد؟؟؟؟

شب بو

دلم کمی تو می خواهد... باور کن فقط کمی... [گل]

شب بو

دلم کمی تو می خواهد... باور کن فقط کمی... [گل]