بغض


من پربغضم ولی انگارکسی اشکامو نمیبینه
ازدلتم انتظاری نیست که به کنارم نمیشینه
طاقت روزای تنهایی وقتیکه ایستاده این ساعت
به تمام بی وفایی ها میدونم من میکنم عادت
پابه پای گفتنی های دیوارای خونه میشینم
وقتیکه دلتنگ تو میشم چندتاازعکساتو میبینم
تازه باورمیکنم تنهام چشم تو این قصه رومیگه
سایه ی دیوارمجبوری میگه برم بایکی دیگه
ولی نمیتونم ازتو مثل تو از خودم دورشم
باکسی نمیمونم حتی اگه مثل تو مجبورشم
ماازهم خیلی ساده جداشدیم گناه ماچی بود
توکه گفتی تنها میمونی پس بگو اون غریبه کی بود
که باتو انقد یکی بودتوی نگاهش سادگی بود
میمردم وقتیکه میدیدم حرفات از دلدادگی بود
 تو بگو اون غریبه کی بود........

/ 0 نظر / 41 بازدید